Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Blog

Sida 2

RSS

Ta ett glas vatten

7 jul 2020

Det minsta man kan bjuda på är ett glas vatten. Men det är en trivselfaktor som inte ska underskattas. Alla tycker om att kunna ta ett glas vatten, och det är både trevligt och opretentiöst.

I alla väntrum är det en fin service om det erbjuds friskt vatten som de besökande kan ta efter behov. Det är ju det minsta man kan bjuda på, men det är nog så viktigt för den som är törstig eller som har med sig barn som vill ha något att dricka. Vattenautomater är en tillgång, för man laddar dem, och sedan kan gästerna ta själva. Ingen behöver hämta mer kallt vatten, och ingen behöver hälla upp eller hålla reda på dricksglas. Gästerna behöver inte heller gå ut i köket för att leta upp en vattenkran. För folk som väntar är det en fin gest att man har ställt dit en vattenautomat.

Vatten för långväga gäster

Vid förhandlingar eller företagsbesök är det extra viktigt att vara gästfri. Kanske är det ett kort möte och man har ingen avsikt att gå ut och äta med gästerna. Med en vattenautomat till hands har man ändå tillhandahållit en nödvändig service. Man kan förstås komplettera med en fruktskål eller några kex. Man hyr en vattenautomat från ett företag, och genom att man har ett avtal sköter de också servicen av den. Man kan tycka att det borde vara enkelt att hämta ett glas vatten i köket, men på många arbetsplatser betyder det onödigt spring och även disk, som någon ska ta hand om. En vattenautomat däremot är helt perfekt.

Vid event sparar man jobb

Man sparar också på jobb om man har ett event eller en utbildning, om folk kan gå och ta vatten när de vill. Det kan vara smidigt att folk finns kvar i lokalen. Det är tidseffektivt, och ingen springer runt där de inte ska vara. Personalmöten kan hållas under en bestämd tidsrymd, och det blir inte så stort avbräck för att folk ska ta vatten eller kanske gå och röka på samma gång. Alla dricker inte kaffe, och därför är det bra att man tar sitt vattenglas om man är törstig.

Det kan vara en fördel i en affär att kunderna kan ta ett glas vatten medan de väntar på sin tur.Det kan ibland göra dem vänligt stämda och kanske också köpsugna. Hur som helst så uppskattar de omtanken, och företaget får goodwill. Vi tipsar att läsa mer om vattenautomater på denna hemsida: https://www.vattentornet.com/

Få hjälp att landa världens bästa rekrytering

1 jul 2020

Bra personal kräver professionella rekryteringsprocesser utöver det vanliga. Behöver ni hjälp att hitta bästa tänkbara medarbetare till ert företag? Anlita en rekryteringsfirma!

Anställning av personal kan många gånger vara lättare sagt än gjort. Eller, åtminstone anställning av riktigt bra personal. Inte sällan kan personen som kändes så självklar på intervjun, som sa alla de rätta sakerna och som presenterade ett CV i världsklass, tyvärr visa sig vara en halvbra matchning som bara lyckas leva upp till hälften av förväntningarna. En besvikelse förstås, men inte något som inte kan undvikas med en riktigt proffsig rekryteringsprocess. Låt skickliga personalvetare och tränade rekryteringskonsulter ta hand om såväl annonsering av tjänst, som gallring bland sökande - och se dem höja kvaliteten på ert startfält avsevärt.

Så går det till

Att anlita extern konsulthjälp vid en rekrytering är idag nästan mer regel än undantag. Många företag har upptäckt fördelarna med det, och tar alltid hjälp av en professionell rekryteringsfirma när personalstyrkan behöver utökas. Processen är smidig och effektiv; ni som arbetsgivare informerar rekryteraren om vilken typ av tjänst det gäller, vilka detaljer och villkor som är aktuella samt vilka krav och förhoppningar ni har på personen som ska bli er nästa medarbetare. Rekryteraren annonserar ut tjänsten, sköter de inledande intervjuerna och hjälper er att så småningom komma fram till vem som är den bästa kandidaten. Självklart är ni delaktiga genom hela processen, och framförallt i de sista och avslutande intervjuerna. Allt för att ni ska känna att ni hittat just er nästa stjärna.

Anställning eller konsult?

Många av de rekryteringsfirmor som finns idag kan dels förmedla direktrekryteringar - alltså att den som får tjänsten blir direkt anställd hos er. Men de kan också tillhandahålla konsulttjänster, där den nya medarbetaren anställs i rekryteringsfirman men sedan hyrs ut till ert företag som en konsult. Direktrekryteringar är vanliga och ofta att föredra som ett tryggare alternativ för den som anställs, men även konsultuppdrag brukar vara populära. Inte sällan övergår dessutom konsultuppdrag till fasta tjänster efter en viss period, ofta handlar det om några månader eller ett år. Känner ni er osäkra på vilket alternativ som skulle fungera bäst för er nästa rekrytering? Rådfråga er rekryteringsfirma! De är kunniga, har expertis på området och kan komma med mängder av bra tips och råd kring hur ni kan tänka. Gör era framtida rekryteringar bättre och få hjälp att hitta er nästa medarbetare i världsklass - anlita ett professionellt rekryteringsföretag ni också. Läs mer om rekrytering på denna sida: https://www.bhill.se/

Viktigt med tydlig kravspecifikation vid rekrytering av chefer i Stockholm

19 jun 2020

I större städer och regioner så finns det idag stora utmaningar för företag. Där man förr möttes av en högre grad av lojalitet så kan man idag se att anställda är mer benägna att söka sig vidare i jakt på nya utmaningar. Det har man naturligtvis all rätt att göra, men - som sagt - det ställer en arbetsgivare inför nya utmaningar. Ju högre upp i ett företag man kommer, desto tydligare blir dessa utmaningar.

En felrekrytering är kostsam. Både sett till tiden man lägger ner och sett till den reella kostnaden i pengar. Rekryterar man fel person till fel roll så kan detta ta lång tid att reparera. De flesta har någon gång stött på en sämre chef och ledare och vet också i och med detta hur det kan påverka stämningen, arbetsmoralen och glädjen med att gå till jobbet.

Det motsatta - en bra chef - är helt klart att föredra och det kan skapa ett gigantiskt mervärde där ett företag kan se en ökad omsättning som en följd av förändringar, som en följd av bättre arbetsmiljö och mer glädje och sammanhållning inom gruppen.

Hur hittar man då rätt person till en chefsposition inom ett företag i Stockholm - som är den mest konkurrensutsatta staden i Sverige? Det är inte helt enkelt. Varje tjänst som läggs ut på den öppna marknaden kommer att ge hundra - kanske tusentals - ansökningar. Att sålla sig igenom alla dessa tar tid och det finns alltid en risk i att man väljer bort fel personer. Vi skulle, baserat på detta, säga att en tydlig kravspecifikation vid en chefsrekrytering i Stockholm ger ett bättre utgångsläge och bättre möjligheter för företaget att hitta rätt.

Ta hjälp av ett rekryteringsföretag för att skapa en kravspecifikation

En tydlig kravspecifikation begränsar urvalet av sökande och underlättar en rekryteringsprocess. Det handlar emellertid om en delikat balansgång också. För tydlig kravspecifikation kan göra att tjänsten enbart söks av några få personer. Vi ska strax titta närmare på hur en kravspecifikation kan se ut i samband med rekrytering av chefer i Stockholm - men innan dess så ska vi också peka på vikten av professionell hjälp.

Få företag har idag tiden, kraften eller kunskapen för att kunna hantera rekrytering av chefer. Som vi sa innan - en felrekrytering är kostsam och därför så tjänar man ofta på att ta professionell hjälp i form av en extern partner. Ett rekryteringsföretag har de kunskaper som krävs för att hitta rätt person och för att hitta de kandidater som motsvarar de krav man har som företag.

Viktigt är emellertid att man har en partner med vana av chefsrekrytering. Vanlig rekrytering till, så att säga, golvet kan ske på det vanliga sättet då det inte är lika känsligt som vid fallet att hitta en ny chef.

Hur går då en sådan process till? Först och främst så handlar det om att skapa den kravspecifikation vi nämnde. Kort sagt: vad söker ni hos kandidaterna, vilka krav på utbildning och erfarenhet har ni och ska det finnas andra saker som bör finnas? Det är det avgörande steget. Baserat på detta kan sedan rekryteringsföretaget gå vidare med sitt arbete och sätta igång med jakten på er nya chef på riktigt.

Så kan en kravspecifikation se ut

Om vi ser till hur en kravspecifikation normalt utformas så kan man dela in den i tre områden:

 • Grundkrav: Vad ska en person ha i bagaget för att kunna få tjänsten hos er? Utbildning, erfarenhet, specifika kunskaper och kompetenser - vilka ska finnas? Den här punkten ska finnas för att, så att säga, sålla agnarna från vetet.
 • Extra meriter. Den här punkten kan vara bra att ha för att exempelvis välja mellan två slutkandidater. Det handlar om erfarenheter och utbildningar som kanske inte per se är nödvändiga för rollen ni ska tillsätta - men som definitivt kan vara plus i kanten.
 • Önskvärda kunskaper. En punkt som även den kan fungera som en slags utslagsfråga i samband med rekrytering. Den roll som ska tillsättas kräver kanske någon mindre kompetens som ni kan lära ut på plats - men om en sökande redan har den erfarenheten och kunskapen så är det definitivt en fördel. Det kan handla om något dataprogram som ni använder er internt exempelvis.

Det handlar om en balansgång i att ställa krav - men heller inte för många sådana. Genom att sätta upp en kravspecifikation så kan man höja ribban, men den behöver inte läggas på någon höjd för världsrekord.

En tydlig sak som skiljer mellan en rekrytering i egen regi och en som sker på ett professionellt sätt är att den senare ofta är mer kompetensbaserad. Företag som sköter sin egen rekrytering väljer i en större omfattning chefer med magkänslan som underlag. Det är sällan en god idé.

Personlighet är viktig, men det är viktigare med kunskap, kompetens och potential för framtiden. Ni vill hitta en chef som driver företaget framåt och som kommer att stanna länge. Vill man ha en polare att spela golf eller dricka en öl med så finns det andra vägar att välja.

Varför bör jag anlita en redovisningsbyrå?

17 maj 2020

Att inte anlita redovisningshjälp är ett misstag som många entreprenörer gör. Många företag har gått omkull då ägaren förlitat sig på att redovisningen skulle skötas av en praktikant.

Eller för att man har låtit en familjemedlem agera revisor inom företaget. Faktum är att de flesta företagare som inte äger en redovisningsbyrå själva, underskattar vikten av att börja åtminstone bokföra rätt. Man tror att bokföring kan skötas lekande lätt, dock blir det ganska snabbt komplicerat allt eftersom företaget växer. Speciellt om man ska redovisa löner för sin första anställda. Att göra rätt avstämningar utifrån skattesynpunkt kräver mycket kunskap inom området för redovisning. Det är särskild viktigt att du får en bra redovisningsrådgivare om du ska starta eller nyligen har startat ett bolag. Du kommer att spara på att undvika dyra misstag.

Fokusera på din kärnverksamhet

Ibland vill man kontrollera precis allt som företagare, men man bör istället fokusera på det man brinner för. Ju mer företaget expanderar desto mindre tid får du över för att sköta räkenskaperna. Det är viktigt att du köper in bara de tjänsterna du behöver för närvarande. Behoven förändras allt eftersom företaget växer. Många gör misstaget att anställa en administratör som ska lära sig att sköta bokföring och ta över mer och mer arbete från redovisningskonsulten för att spara pengar. Det leder ofta till att man fastnar i administrationsrutiner och hantering av räkenskaperna som inte passar längre när företaget växer. Då är det bättre att växa med en redovisningsbyrå som har en bred kompetens, där olika rådgivare som är experter på olika ekonomiområden träder in för att utveckla bokförings- och redovisningsrutinerna. Det är bara en del av bolagsekonomin. Det krävs goda kunskaper för att göra avstämningar, löner, momsrapportering och månadsbokslut.

Ta in en redovisningsbyrå för en bra bokslutsplanering

Du kan spara pengar i det långa loppet och frigöra en del oanvända resurser genom att låta en kunnig revisor hålla koll på företagets räkenskaper. Du kan alltid ha en administratör som gör en hel del av bokslutet, men det är sällan administratören kan alla delar av bokslut och deklaration. Särskild vid årsredovisning måste du anlita en redovisningsbyrå så att revision och bolagsdeklaration blir gjorda utan anmärkningar från Skatteverket.

Sist men inte minst, glöm inte att anlita auktoriserade revisorer, speciellt om du har ett aktiebolag. Deras professionella kunskaper har oftast genomgått en strängare kontroll och de är medlemmar i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). Kolla alltid upp referenser och rekommendationer konsulten fått på Linkedin. Vi tipsar att läsa mer på denna hemsida: https://www.redovisningsbyrågöteborg.nu

Behöver en konkurs verkligen vara så skrämmande?

18 apr 2020

Har du drabbats av en konkurs? Du är inte ensam. Med rätt stöd kan du snabbt komma på fötter igen. Låt experterna ta över och hjälpa dig. Läs på för att känna att du har kontroll över situationen.

Konkurs är ett begrepp man hör lite löst men inget man tar på för stort allvar innan det drabbar en personligen. Det är samtidigt ett provocerande ord. Inget företag vill gå i konkurs, men livet är som livet är och det händer. Vad gör man då när det händer? Det är i första hand tingsrätten som beslutar om ditt företag ska sättas i konkurs eller inte. Det gäller de bolag som är aktiebolag. Ta det lugnt, bara för att man inte kunnat betala sina räkningar en gång innebär det inte att man sätts i konkurs. När ett bolag under en längre tid inte lyckats, av diverse anledningar betala sina utgifter då kan det bli aktuellt att sättas i konkurs. För att man ska veta vad man ska göra krävs det alltså att man läser på.

Gäldenär, borgenär, obestånd vad betyder alla dessa termer?

Ibland kan man känna sig vilse i djungeln av juridiska termer. Men det ska inte behöva vara så svårt. Enkelt förklarat. Ditt företag blir skyldigt pengar, du är då vad som kallas gäldenär. Den som du är skyldig pengar, ja den är då borgenär. Det är lustigt nog endast cirka 7% som vet vad ordet borgenär betyder. Men vem är då personen som är expert på att klara upp allt detta? Den person har titeln konkursförvaltare.

Vad gör en konkursförvaltare?

När ett företag försätts i konkurs av tingsrätten är det samtidigt tingsrättens uppgift att tillsätta en konkursförvaltare. Det är en advokatbyrå som får uppdrag att agera detta. Som konkursförvaltare har man flera olika uppgifter. Exempelvis att få in pengar till konkursboet för att på så vis se till att alla får sina pengar i den mån det är möjligt. Det blir inte alltid som man tänkt sig. Att misslyckas hör till livet. Man lär så länge man lever. Det positiva är att det alltid finns någon som kan hjälpa till i svåra stunder, som exempelvis advokater. Det är personer som tagit sig an uppdraget att hjälpa oss andra dödliga i svåra stunder. Man kan inte veta allt och man kan heller inte förutse hur framtiden alltid ska se ut. Man tar risker och det ska man fortsätta göra till viss mån. Som tur är finns det hjälp att få. Läs mer på denna sida: https://www.konkursen.nu/

Unika lösningar för företaget

27 mar 2020

Varje företag har sin speciella inriktning och behöver sina egna rutiner. Därför måste man ta fram lösningar som är individuellt anpassade och kommer till maximal nytta på just den firman.

Det är ganska enkelt, egentligen. Precis som när vi väljer kläder, kan inte ett plagg passa alla. Man måste individanpassa, måttbeställa, skräddarsy. En del företag har två anställda, andra har tvåhundra. Det är viss skillnad på lönerutinerna, kan man säga, bara för att ta ett exempel. Den del som dominerar i ditt företag är säkert det område som du satsar mest resurser på. Det kan vara lönesystem i ett företag, och det kan vara telefoni i ett annat. För det är teknologi det handlar om, det måste vi utgå från.

Lagerhantering kan variera

Några företag har bara ett fåtal produkter och tjänster att sälja, medan andra kan ha tusentals artiklar på sitt lager. Det ska inventeras och räknas, och värdet ska beräknas i bokslutet enligt alla konstens regler. Det görs inkuransavdrag och lagernedskrivningar. Kanske satsar man lite extra krut på artikelregister och lagerhantering. När kunderna ringer, måste man veta hur många artiklar det finns kvar av just den efterfrågade varan. Givetvis med hjälp av datorn. Men det förutsätter också ett fungerande datorsystem, så att även order registreras. Det ringde en annan kund för tre minuter sedan och beställde tusen exemplar av just den varan, och då pratade han med din kollega. Detta måste på något vis dras av från det tillgängliga antalet just nu, när just din kund ringer och vill beställa samma saker. Många företag har faktiskt inget lager alls, till exempel en hundpassare eller barnvakt. Den som säljer en konsulttjänst har möjligen ett lager av informationsbroschyrer, det är allt.

Telefoni i ett datasystem

Kommunikationer har också förändrats mycket. Numera integreras datorer och telefoner, och det skapas smarta funktioner som kan kopplas ihop trådlöst hur som helst. Nya sortens telefonväxlar kan göra allt från att vara en helt vanlig telefon till att sammanställa listor över kundsamtal, och rentav vara ett försäljningsverktyg. Allt är digitaliserat, kan finnas i molnet, och det är oberoende av tid och plats. Till och med en sådan sak som att övervaka sina anställda sker på subtila sätt, med elektronisk hjälp. Hur länge pratar din säljare med en kund? Hur ser hans försäljningssiffror ut, och hur är det med hans lönsamhet? Vid vilken tid loggade han in i nyckelsystemet? Allt detta kan räknas in i unika lösningar för ditt företag. Vi rekommenderar att läsa mer på denna webbsida: https://www.bokföringstockholm.nu

Slutför en framgångsrik M&A-affär

17 mar 2020

Att sälja sitt företag, eller att låta det gå in i en koncern, måste få ta sin tid. När affären är slutförd ska både säljare och köpare känna sig som vinnare och tycka att de har fått en fördel.

M&A står för mergers, fusioner, och acquisitions betyder förvärv. En M&A-affär innebär att ett företag byter ägare, antingen direkt eller genom att slås samman med ett annat företag i en fusion. Det kan vara ett gediget familjeföretag med stor omsättning, men som nu tycker att det är dags att ingå i en större koncern. Ägarna säljer sina andelar till ett storbolag, som har bättre konkurrenskraft. Sådana affärer görs ofta, och små företag köps upp och ingår i stora kedjor under ett gemensamt företagsnamn.

Taktik och förhandling

Alla ska känna sig som vinnare när affären slutförs, och därför bör man ha is i magen och hålla en ivrig köpare på halster lite, så att man inte säljer för billigt. Man kanske behöver få loss pengarna, men det är inte taktiskt att erkänna det när man ska sälja. Man måste också, gärna med en extern M&A-konsult som hjälp, grundligt analysera sitt företags alla fördelar, så att man inte missar ett viktigt försäljningsargument vid förhandlingarna.

Att sälja, men vara kvar, kan ha sina risker

Ibland ser man att gamla ägare finns kvar i det nya bolaget. Det kan verka lockande, för då kan man både ha kakan kvar och äta upp den, så att säga. Man får loss ett stort kapital, men man får en välbetald anställning på samma gång, där ens kompetens uppskattas. Ibland föreslår köparen en delbetalning, så att den gamla ägaren får löpande årliga utbetalningar, baserade på företagets vinst. Räknar man med en positiv utveckling, låter detta underbart, och säljaren kan ju också dela upp skatten på flera år. Men detta kan vara en farlig fälla, när affären är klar! Säljaren är fortsatt VD och smickrad av många fagra löften, men helt plötsligt blir han på ett företagsmöte kritiserad, nerröstad, avsatt som VD och fråntagen både förmåner och befogenheter. Den nye direktören gör behövliga jätteinvesteringar, så tyvärr blir det ingen stor vinst det året… och inte nästa heller. Det finns många tuffa, duktiga företagare som gråter när de blivit utmanövrerade på ett sådant sätt. Det gäller att se om sitt hus här. Ta hjälp av en konsult i tid, är ett gott råd, så att du slutför din M&A-affär framgångsrikt.

Betalar jag för mycket för min revisor?

5 mar 2020

Är din revisor kompetent är han nog värd sina pengar. Om inte, men han ändå tar ganska bra betalt, kanske du betalar för mycket i relation till det du får.

En revisor kan vara så mycket. Någon som sitter med kulspetspenna och räknemaskin och för in poster i en bokföringsbok, till exempel. Det tillhör väl ändå det förgångna tänker man, men det finns småföretagare som faktiskt vill ha det precis på det viset. Revisorn, eller som han ibland kallas, bokhållaren, gör deklarationen åt dem och ser till att myndigheterna får sina uppgifter. Det kan vara fiskhandlare eller grönsakssäljare, som har en liten verksamhet och inte vill ha några datorer, moderniteter eller förändringar. Allt bara fortsätter som vanligt. Är du nöjd med din revisor, så behåll honom för all del. I ett mindre företag är det inget formellt krav att ha revisor.

Stora aktiebolag har andra regler

Driver man ett större aktiebolag måste man ha en riktig revisor, och ofta är hans viktigaste arbetsuppgifter att hjälpa till med bokslut och skatteplanering, finansieringsfrågor och strategiska råd. Vad är då en riktig revisor? Vem som helst kan ju kalla sig revisor, men det är en kvalitetsstämpel att vara godkänd revisor, och ännu bättre, en auktoriserad revisor. Då betalar du för tjänster som är mycket kvalificerade, och din revisor är fullt uppdaterad om lagar och regler. Du kan få professionell hjälp även med komplicerade skattefrågor, personaljuridik och mycket annat. Så du betalar säkert inte för mycket, för du kan tjäna mycket på att lyda revisorns råd också.

Utnyttja revisorns nätverk

Det är mycket vanligt att revisorer samarbetar. Den som hjälper en klient med själva bokföringen, ska formellt inte vara den som reviderar böckerna och granskar redovisningen. Det är ju det som är grundtanken, att en revisor ska kontrollera hur jobbet är skött. Därför brukar revisorerna, ofta i sina olika egna bolag, antingen bokföra eller revidera åt en klient. De granskar åt varandra, så att säga. Nu undrar du kanske, kan han inte hjälpa mig med bokföringen då om han är revisor? Han kan ge tips, men om han hjälper dig ännu mer, har han ändå en branschkollega med sig på slutet, när årsredovisningen ska skrivas i aktiebolaget. Givetvis har en revisor ett mycket stort nätverk, allt från andra revisorer, bankfolk och jurister, till representanter för Skattemyndigheten, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Det är ett nätverk att ta vara på och att utnyttja.

Debet och kredit for dummies

26 feb 2020

Inom ekonomin finns en rad olika svåra begrepp. Här följer en enkel guide om debet och kredit för dummies.

Dubbel bokföring

För att vi alla ska göra på samma sätt när vi håller ordning på siffrorna i företag runt om i världen har man för länge sen skapat en internationell standard. Det sägs att man de första spåren av dubbel bokföring är från 1200-talet.

Öka och minska

När du tillför saker som pengar, maskiner eller varor i ett företag ska du alltså öka på tillgångssidan i verksamhetens bokföring. Samtidigt minskar du på skuldsidan. Omvänt när du för något ut från företaget minskar du på företagets tillgångar och ökar på företagets skulder.

Spargris, miniräknare, myntstaplar

Balans

På det här sättet har du alltid en balans mellan tillgångar och skulder i verksamheten. Framför allt kan vi i stora drag jämföra två verksamheter från olika delar av världen och få en bild av hur de mår rent ekonomiskt.

Debet

Debet innebär att du lägger till exempelvis pengar i företagets kassa. När du tar pengar från kassan minskar du på tillgångarna och krediterar istället. Debet är alltså att tillföra, antingen tillgångar eller skulder till verksamheten.

Kredit

Kredit innebär att du drar bort exempelvis pengar från företagets kassa. Det innebär också att du kan dra bort eller minska skulder, som att betala av på ett lån som företaget har. Kredit är alltså att dra bort och minska, antingen tillgångar eller skulder i verksamheten.

Ta hjälp

Tycker du fortfarande att det är krångligt att hålla koll på när du tillför pengar eller skulder, debiterar. Har du inte helt koll på när du drar av pengar eller betalar av på lån, alltså krediterar. Då har du två alternativ, antingen öva tills du lär dig eller anlita någon som hjälper dig.

Bokföringsbyrån

Enligt lag måste allt ditt företag gör bokföras löpande. Vill du inte sköta siffrorna själv får du anlita någon som gör det åt dig. En bokföringsbyrå arbetar med att hålla ordning på räkenskaperna åt företag. De andas och lever debet och kredit vilket gör att du slipper sköta bokföringen själv. Läs mer på www.redovisningsbyråijönköping.se

Debet och kredit sammanfattat

Debet är alltså att tillföra något till företaget, både tillgångar som pengar och maskiner och skulder som lån och skattebetalningar.  Kredit är att dra bort något från företag, vare sig du minskar på pengarna i kassan eller betalar av en skuld så krediterar du. Om du inte ska sköta bokföringen själv är det här allt du behöver känna till.

När man vill ha fruktstund på jobbet

21 dec 2019

De flesta känner till att barn på dagis har en fruktstund, när barnen sätter sig ner och de har en morgonsamling när man pratar om vilka som är på dagis och varför de som inte är där, är hemma. Fröknarna pratar om vad som ska hända på dagen och sedan får alla barn en frukt. Sedan orkar de leka till lunchen, och efter den ska de sova. Kanske vi vuxna också ska ha en fruktstund på jobbet?

En fruktstund förser oss i all fall med vitaminer, om inte annat. Vi får chans att träffas, få information som är viktig. Vi träffas en liten stund och sedan gör man det som ska göras under dagen. Genom att ha ett möte så får alla chansen att se varandra och ta del av gemensam information. Och gemensam information är viktig, och allt viktigare ju större företag som man har.

Mycket snack och lite verkstad

Lite försmädligt brukar man beskriva svensk företagskultur som "mycket snack och lite verkstad", men även om man nu inte ska endast ska leverera det ena mötet efter det andra, så är möten också viktiga. Och framför allt är kommunikationen och informationen viktig. Så att ha den där gemensamma frukstunden på jobbet är inte dumt alls. Huvudsaken är att man serverar personalen tillräckligt attraktiv frukt.

Viktigt med giftfri frukt

Så vad bör man tänka på om man funderar på att beställa frukt istället för kaffe och fika till arbetsplatsen? Bland det viktigaste är ju ändå att frukten är giftfri, eller hur? Egentligen är det en märklig sak att någon kom på att spruta gift på mat som andra ska äta för att bekämpa skadedjur och sjukdomar som kan drabba frukt. Man kan ju undra hur man tänkte här? Både den som ska hantera den giftiga frukten och den stackare som ska äta den, skadas ju av giftet. Då är det bra mycket bättre att hantera frukten på sätt som varken skadar personalen och inte heller den som ska äta upp den.

Googla "fruktlåda" eller "fruktbud" 

Är det så att man vill beställa frukter till personalen på kontoret eller arbetsplatsen, kan man googla "fruktlåda" eller "fruktbud" och sedan skriva in orten där arbetsplatsen ligger, så att Googles sökmotorer kan leta upp de leverantörer av fruktbud som finns i närheten, så att inte frukten behöver levereras så långa vägar innan den når dem som beställt den. Sedan är det bara att njuta va frukten. Läs mer på: https://fruktleveransen.se

Blir du störd av stimm på jobbet?

8 dec 2019

Tycker du att det är väldigt stimmigt på jobbet? Om många människor pratar samtidigt i ett rum, blir det till sist helt obegripligt det som alla säger och till sist blir det en enda ljudmatta som kan bli olidlig. Har man på det sättet på sitt jobb, måste man be arbetsgivaren att hon, eller han bygger om rummet med ljudisolering så att det som sägs i rummet inte bara studsar fram och tillbaka.

Som de flesta vet, så är ljud som vi hör uppbyggt som ljudvågor. De ljud som vi formar när vi pratar och använder rösten, går vidare från vår mun i vågor som andras öron uppfattar som ljud.

Kyrkor byggdes för att prästen skulle höras

Om man tänker på de slags lokaler som ofta har byggts för att ljud ska höras ännu bättre, är ju till exempel kyrkor som byggdes allt från medeltiden (1100-talet) fram till 1600- och 1700-talet. På den tiden fanns det inga mikrofoner som kunde förmera prästens röst och det han sade. Istället byggde man kyrkorummet på sådant sätt att allt det som han sa, ekade. När man inte hade mikrofoner så behvde man bygga kyrkor på sådant sätt att han ändå hördes så långt som till bakersta bänken där människorna satt.

Kontor borde byggas tvärtom

Med tanke på hur väl det ekar till exempel i ett hus som är gjort av sten, så borde man tvärtom bygga kontor av trä istället för betong. Trä som material, gör så att ljudet inte studsar fram och tillbaka som i ett tomt rum. Ställ dig och skrik i skogen, och du kommer att märka att ljudet knappt kommer fram. Ställ dig sedan och skrik uppe på ett berg och du kan troligtvis höra din egen röst eka mellan bergen. Så ska man bygga ett kontor där ljudet dämpas, bör man isolera det med ljuddämpande material. Det finns sådant.

Ljud kan studsa hur som helst

När ljud studsar, så studsar det inte bara mellan väggar, utan även mellan väggar och tak. Så även om man skulle isolera väggarna, kanske det inte hjälper särskilt mycket då det kan studsa från golvet upp i taket. Av den anledningen bör man alltid isolera undertaket, lika väl som man isolerar väggarna. Det finns särskilda isoleringsmaterial som är tillverkade just för att ljudet inte bara ska eka, eller studsa, utan som absorberar ljudet så att det inte transplanteras vidare utan stannar i väggen eller taket.

Så kan man entusiasmera sin publik

28 nov 2019

Har du någon gång lyssnat på en stand-up-artist? De lyckas få folk att tycka det som de säger är jätteroligt. Det är inte alla gånger så hög standard på deras skämt. Ofta berättar de bara om någon verkliga, elller påhittade incidenter, men de lyckas (om de är bra) att få folk att skratta. Hur gör de? Hur lyckas de med konststycket att med endast en mikrofon få en hel grupp med människor att skratta och vara med dem i det de säger?

Den som håller i en presentation kanske inte behöver vara rolig. Det är ju inte riktigt det som är meningen och inte det som man får betalt för. Men man kan använda sig av samma tekniker som en stand-up-artist som får en hel grupp av människor att lyssna till den personen. Här berättar vi om viktig presentationsteknik som de använder sig av och som vi andra kan lära oss att använda till annan information än att få publiken att skratta.

Kontakt med sin publik

En stand-up-artist ser till att få med sig sin publik. Det är bland det viktigaste för en stand-up-artist. Utan den kontakten får han dem inte att skratta och lyssna på henne, eller honom. Att titta på sin publik är bland det viktigaste. När någon går upp på en scen, är det viktigt att ta in alla som sitter på sina platser och ska lyssna på en. Tittar man på sin publik, tittar de tillbaka. Känner publiken att du som talare tar in publiken, då får du med dem och du kan nästan säga eller göra vad som helst. Skulle du trassla in dig i någon sladd, och har med dig din publik, så gör du aldrig bort dig. Detta är bland det viktigaste i en kommunikation. Publiken vill känna att du har med dem och talar till dem och ingen annan.

Våga ta plats på scen

Många kan vara skrämda för att ta plats på en scen. Särskilt kan detta gälla om man har scenskräck, men det går att komma från det. Det finns ju till och med skådespelare som har scenskräck, men som klarar av konststycket att ändå gå upp på scenen och klara av en hel föreställning. Man kan gå i KBT-terapi (Kognitiv Beteende Terapi) om man lider av svår scenskräck och man ska presentera en viktig sak inför publik. Men är man lite blyg, kan man träna bort en sådan sak. En sak som många tänker på för att komma över sin rädsla för dem som sitter där och ska lyssna på en – är att tänka sig alla som nakna – alla är likadana som du. De är varken bättre eller sämre. Det brukar bota den mesta blygsel som kan infinna sig just när man ska upp och tala inför en hel publik.

Använda rösten och kroppen

När man väl har fått med sig sn publik så kan man sedan anvädna rösten och kroppsspråket för att presentera det som ska presenteras. Använder man rösten och höjer eller sänker den, så får man folk att lyssna – eller somna. Talar man för långsamt, blir det svårt för publiken att inte börja tänka på annat. Talar man för snabbt kan publiken bli stressad och inte höra vad som sägs, för att det går för fort, men talar man i lagom takt så får man med sig sin publik.

När du behöver kontorsstädning i Jönköping

18 nov 2019

Behöver du få tag i en bra städfirma som åtar sig uppdraget att städa på kontoret i Jönköping? Det finns så många städfirmor i Jönköping, vilka av dem är beredda att ta å sig uppdraget att städa ett kontor? Det finns cirka 100 städfirmor bara i Jönköping. Hur ska man veta vilka som är bra? Räcker det med att läsa några omdömen om dem på nätet? Och hur tillförlitliga är omdömen som man kan läsa om ett företag?

Frågar man i stället om referenser, och tar kontakt med de städfirmor som säger sig erbjuda kontorsstädning i Jönköping, så blir det en mer sannningsenlig bild som man får av en städfirma i Jönköping. Man kan till exempel googla "kontorsstädning Jönköping" så att man får några förslag på städfirmor av Googles sökmotor där de har uppgett på sina hemsidor att de erbjuder just kontorsstädning i Jönköping.

En kontorsstädning behåller värdet på fastigheten

Om man beställer en regelbunden kontorsstädning så behåller man garanterat värdet på fastigheten. Om det samlas damm och smuts på kontoret så nöter och sliter det på kontoret. När man städar på ett kontor, både dammsuger man, men också moppar golvet med rengöringsmedel, torkar rent på alla ytor, diskar upp all disk, torkar bort alla fläckar, håller rent i badrum och toaletter. Genom att hålla alla ytor rena så blir de inte nernötta av smuts. Skadedjuren hittar inte till rena kontor, till exempel. De gillar inte sådant som vi människor gillar; rena och fräscha ytor som doftar friskt och gott av rengöringsmedel. Däremot gillar de sådant som vi inte gillar: smulor som lämnas kvar på bordet, golvet och matrester som ligger invid diskbänk och spis.

Får man skadedjur är de svåra bli av med

Har man oturen att få skadedjur blir de mycket svåra att bli av med. Man måste ringa Anticimex och de är inte billiga att anlita. Då är det mycket, mycket bättre att anlita en städfirma som kommer och håller kontoret städat och rent. Ber man dem komma minst en gång om dagen, varannan dag eller storstädar minst en gång i veckan, då har man chansen att hålla kontoret städat och rent. Och på köpet får man personal som trivs på kontoret. Och trivs de på kontoret så jobbar de bra. Och om man har personal som jobbar bra, så går det bra för företaget och det vill ju alla. Läs mer om kontorsstädning i Jönköping på: https://www.kontorsstädningjönköping.se.

När man behöver bygga om kontoret

18 okt 2019

Det är en väldig tur som man ska ha, om det nya kontoret passar ens företag innan man har blivit tvungen att bygga om det. Annars är ju regeln den att man så gott som alltid är tvungen att kontorsanpassa det nya stället så att det passar ens verksamhet. Man vill ju inte att det ser ut som en konstnärsateljé om man säljer pensionsfonder och arbetar som aktiemäklare, eller att den tidigare banken ska bli ny lokal till ett bageri. Ja, det är inte svårt att föreställa sig att de flesta kontor behöver byggas om när man flyttar in i nya kontor.

Så om det nu är nytt utseende som man behöver för ny verksamhet på ny adress, hur ska man bygga för att det på rätt sätt ska matcha den egna verksamheten. Är man en reklambyrå vill man ju just peka på den stora kreativiteten i verksamheten, det nya tänkandet. De stora och fina idéerna. Då vill man kanske ha TV-spel i foajén, eller basketkorgen precis när man kommer in.

Private banking kräver sobra färger

Om man arbetar med private banking vill man helst ingjuta förtroende i de kunder som kommer till kontoret och man ska gå igenom vilka sparfonder som är de bästa. Säg att man arbetar med människor som har en hel del kapital. De är resursstarka och vill få kunskap om vilka fonder och sparformer som ger dem mest utdelning. De behöver lugna färger, antingen i blått-beige och med vadkra tavlor på väggarna. Det ska hänga vackra kristallkronor i taket. Möblerna ska helst vara antika. Skrivborden får vara i teak eller mahogny. Badrummet ska vara modernt, med vackra handfat, riktiga handdukar och fina tvålar. Det ska andas pengar på kontoret.

Inredningsföretaget behöver högt i tak

Säg att man arbetar med motsatsen; inredning. Den som arbetar med inredning och tar emot på kontoret ska kunna visa på god smak. Men även kreativitet. Här får lokalerna helst vara ljusa. Det bör vara högt i tak, trägolv och robusta material. Här ska ett stort bord som är ett råhyvlat plankbord stå i entrén med en soffa som går i rosa. På väggarna ska det hänga nonfigurativ konst. Det ska andas god smak, kreativitet, trender och det får gärna dofta gott i lokalen. Ska man då sälja in sin inredning, bör det finnas penslar, målarburkar, tygprover och annat smått och gott i vackra hyllor längs väggarna. Vill du läsa mer om kontorsanpassning i Stockholm kan du göra det på: https://incbygg.se

När du behöver konferenslokal i Malmö

7 okt 2019

Behöver du en konferenslokal i Malmö? Ska man hålla en stor konferens, är det mycket viktigt att välja en konferenslokal som rymmer alla, så man inte blir tvungen att sitta som packade sillar. Dessutom kanske man behöver alla slags tänkbar utrustning som wifi att koppla upp sig på, en datorskärm som man vill visa bilder, texter och annat, en projektor så att man kan få upp det man vill visa i datorn så att alla ser och bra mat. Allt det finns om man behöver en konferenslokal i Malmö.

De flesta större hotell har konferenslokaler som de kan erbjuda. I Malmö hittar vi Radisson Blu Hotel, Hotell Continental du Sud, Elite Plaza Hotel, Best Wesern Hotel, Clarion HOtel & Congress, Good Morning Malmö, Hotell Gässlingen, Quality Hotel View och en hel del konferenshotell, där man både kan övernatta och hålla konferens i. Sedan finns det fler lokaler som man kan hålla konferenser i, som inte är hotell.

 • Sankt Gertrud – kan rymma 300 i konferenslokalen och i matsalen.
 • Folk Mat & Möten erbjuder konferenslokal för 194 personer och 200 i matsalen.
 • Barsebäck Resort kan erbjuda både konferens men även golfbana. De kan även ta emot övernattande gäster för 220 personer, konferens för 120 och restaurang för 220 personer.
 • EC Södertull har nio konferens- och möteslokaler, för maximalt 80 personer.
 • Amiralen har konferens för 1.200 personer och kan ta emot 800 matgäster i sin restaurang.
 • Moriska paviljongen kan ta emot 550 personer i sina möteslokaler och 480 matgäster.
 • High Court kan ta emot 190 personer i sina möteslokaler och 200 restauranggäster.
 • Filmstaden Storgatan kan ta emot 277 personer i sin största lokal.
 • Casino Cosmopol har också konferenslokaler för 250 gäster och 180 matgäster.
 • Malmö Börshus rymmer hundratals gäster i sina konferens- och möteslokaler.

Det kännetecknar bra konferenslokal

Det som kännetecknar en bra konferenslokal, är att den bland annat är väl rustad. Man behöver oftast en mikrofon och en högtalare. Sedan kan man behöva visa bidler eller texter, kanske direkt från en dator. Då behöver man både en datorskärm och oftast wifi, då många sparar sina arbeten på någon server som gör det säkert att spara dokument som inte finns på datorn. Man kan behöva någorlunda sköna stolar så att konferensdeltagarna orkar sitta och lyssna på talaren. Sedan kan man behöva få fika, lunch och middag. Bara då kan man koncentrera sig på det som sägs och visas. Både ljus och ljud bör fungera. Och gör det inte det, kan man behöva personal som kan ordna allt sådant åt en.

← Äldre inlägg

 

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.