Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Viktigt med ekonomisk plan BRF

Om pengarna ska räcka behövs det en ekonomisk plan i varje BRF, så att det finns avsatta medel för nödvändiga utgifter och att hyror och fakturor bokas rätt.

Om man handlar det man känner för mest, kanske det inte finns pengar kvar när något akut inträffar. En budget eller ekonomisk plan behövs både i privata hushåll och i företag. En bostadsrättsförening förvaltar stora summor, och det måste göras på ett klokt sätt. Det finns experter på ekonomisk plan BRF och det är vettigt att anlita dem.

Den löpande bokföringen måste fungera precis som i vilket företag som helst, och man måste se över hyresbelopp och leverantörsinköp. Ean speciell funktion för fakturakontroll är det bra att ha. Antingen görs det av kassören i BRF eller av konsulten som man anlitar. Då undviker man att betala något av misstag, något som är felfakturerat.

Ekonomisk plan BRF för hyror

Ska man planera för kommande renoveringar är det också viktigt att stämma av hyresbeloppen och göra höjningar när det behövs. Man bör också ha en förteckning över inventarier och en lista över utförda reparationer och inköp under åren. Fönster kan behöva bytas eller tvättmaskiner lagas.

Investeringar kan också göra att man sparar pengar. Med nya och energisnåla maskiner går det inte åt så mycket elektricitet. Det är en bra idé att ha belysning med rörelsevakt och att installera led-lampor överallt. Nya fönster isolerar mycket bra och där finns det värmepengar att spara när man byter. En ekonomisk plan BRF ligger till grund för alla beslut. Mer information om en ekonomisk plan för BRF kan man läsa på www.ekonomiskplanbrf.se.

9 Jan 2023

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.