Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Vad utbildning i BAM står för och vad det innebär

BAM är förkortning för bättre arbetsmiljö och är ett uttryck som myntats för en typ av utbildning online som riktar sig till olika företag och organisationer.

Anledningarna till att man som arbetsgrupp skulle vilja gå en utbildning i BAM är flera. Det kan finnas risker för tillbud eller olyckor på arbetet, eller så har gruppen problem med samarbetssvårigheter eller utfrysning. Faktorer som kan påverka den generella arbetsmiljön och som på sikt påverkar företagets mående och hur det presterar är saker som bör tas på allvar och åtgärdas i den mån det är möjligt.

BAM-utbildningarna brukar delas upp i en grundkurs som sedan kan byggas på med fördjupande kurser för de som önskar. Utbildningarna brukar företrädesvis vara internetbaserade för maximal tillgänglighet.

Fördelarna med en onlinebaserad utbildning i BAM

Anledningar som kan motivera till att delta i en onlinebaserad utbildning i BAM är dels tillgängligheten – du behöver inte transportera dig till en utbildningslokal för att delta i kursen – dels dess relativt korta period. Grundkursen pågår endast under en dag, vilket de flesta brukar känna sig bekväma med. Dessutom är den kompetenshöjande, vilket många medarbetare brukar lockas av eftersom man gärna vill bli bättre på det man gör.

Sist men inte minst så vill merparten av de anställda både kunna bidra till och vistas i en tryggare och säkrare miljö på jobbet. Ska man investera sin tid i ett jobb så är det viktigt att det känns motiverande och att man har kollegornas stöd samt att man minimerat olycksrisken.

9 Aug 2022

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.