Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Kommunikativt ledarskap gör skillnad

De flesta har haft en chef som inte leder utan härskar. Kanske har man utan att vilja blivit likadan. En kurs i kommunikativt ledarskap kan ändra på det.

Så många år som Erik hade längtat efter att få bli chef på restaurangen. Nu efter flera år som förste kypare hade han äntligen fått chansen. Han visste precis vad han skulle och inte skulle göra efter alla år under den förra chefen. “Under” var verkligen ett understatement - han hade varit en riktig tyrann.

Därför var det komiskt att denne chef skulle göra honom själv till en bättre chef. Det var åtminstone vad han trodde. Ända tills en av servitriserna gav honom en utskällning och talade om att han var precis som tidigare chefen, Erik blev chockad men insåg att hon hade rätt. Fanns det kanske någon kurs som kunde hjälpa honom?

Kurs i kommunikativt ledarskap

Erik hade turen på sin sida. På nätet hittade han en kurs i kommunikativt ledarskap. Han läste igenom informationen och kände sig med ens taggad. Det var en endagskurs så han behövde bara en dag ledigt. Han hoppades att chefen skulle bekosta kursen. Senare visade det sig också att han fick igenom det.

På kursen fick de lära sig att hantera krissituationer, ta emot kritik och givetvis även konflikthantering. Alla kursdeltagarna var engagerade så de praktiska övningarna blev lärorika. Nu skulle han minsann ha en öppen kommunikation där alla kände att de kunde tala öppet. Att engagera personalen så att de kände sig delaktiga. Han kunde knappt vänta tills han fick använda sin nya kunskap.

15 Aug 2022

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.