Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Städning efter konferensen

Efter en konferens är det ofta stora utrymmen som ska rengöras och tas om hand om inför nästa event. Inte sällan är dessutom tiden knapp och att själva hinna med kan vara svårt även om man är många som är med och arrangerar. På konferensanläggningar i Stockholm har det länge varit städföretag som hyrts in för att ta hand om städningen efter konferensen eller mässan, en trend som nu sprider sig i resten av landet.

Konferenserna har växt, inte bara i Stockholm

Förr i tiden var konferenser i Stockholm sällan större än något tiotal deltagare, men nuförtiden är vår huvudstad ofta skådeplats för internationella konferenser för flera hundra personer från världens alla hörn. Det säger sig självt att behovet av professionell och effektiv städning har ökat. Lyckligtvis har också kompetensen och bemanningen hos Stockholms städföretag ökat i lika stor utsträckning. Stockholms städföretag kan idag tillsammans erbjuda hemstädning, kontorsstädning, flyttstädning och städning efter konferenser och mässor i näst intill obegränsad utsträckning. Läs mer om hur ett modernt städföretag arbetar.

Samma utveckling har förstås oundvikligen skett även på andra platser i landet och i nästan alla städer, inklusive Umeå, arrangeras nu olika typer av konferenser med högt deltagarantal och stora krav på städningen efteråt.

Stora ytor och snabba puckar

Det är mycket som ska tas om hand efter en konferens. Framför allt är det stora golvutrymmen som ska göras dammfria och rena, en uppgift som ganska ofta fordrar städmaskiner. Bra städmaskiner och kompetent personal som kan hantera dem på rätt sätt får man i regel bara genom att vända sig till en städfirma som erbjuder konferens- och hotellstädning.

Det är vanligtvis de lite större städfirmorna som har den maskinpark och den mängd utbildad personal att de obehindrat kan erbjuda konferensstädning med kort varsel, men det finn säven mindre städfirmor som specialiserat sig på just städning av större ytor. Med rätt maskiner och proffs vid rodret går städningen efter en konferens ofta hisnande fort och lokalerna är redo att ta emot nästa grupp besökare på nolltid.

Ett samarbete för framtiden

Ett företag som anordnar konferenser och event har mycket att vinna på att knyta en bra städfirma till sin organisation. Skriver man ett längre avtal med en städfirma får man bättre avtal och förmånligare priser, och dessutom en personlig kontakt med de som har ansvaret för att lokalerna ser bra ut, en nog så viktig faktor när man arrangerar konferenser.

Ett partnerskap blir en trygghet för båda parter och samtidigt en försäkran om att framtida konferenser och event ska avlöpa smidigt. Om du jobbar som konferensarrangör i Stockholm, Umeå eller någon annan del av landet, kontakta ett professionellt städföretag och ta reda på vad de har att erbjuda i form av städning i samband med konferenser.

2 Oct 2018

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.