Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Viktigt med tydlig kravspecifikation vid rekrytering av chefer i Stockholm

I större städer och regioner så finns det idag stora utmaningar för företag. Där man förr möttes av en högre grad av lojalitet så kan man idag se att anställda är mer benägna att söka sig vidare i jakt på nya utmaningar. Det har man naturligtvis all rätt att göra, men - som sagt - det ställer en arbetsgivare inför nya utmaningar. Ju högre upp i ett företag man kommer, desto tydligare blir dessa utmaningar.

En felrekrytering är kostsam. Både sett till tiden man lägger ner och sett till den reella kostnaden i pengar. Rekryterar man fel person till fel roll så kan detta ta lång tid att reparera. De flesta har någon gång stött på en sämre chef och ledare och vet också i och med detta hur det kan påverka stämningen, arbetsmoralen och glädjen med att gå till jobbet.

Det motsatta - en bra chef - är helt klart att föredra och det kan skapa ett gigantiskt mervärde där ett företag kan se en ökad omsättning som en följd av förändringar, som en följd av bättre arbetsmiljö och mer glädje och sammanhållning inom gruppen.

Hur hittar man då rätt person till en chefsposition inom ett företag i Stockholm - som är den mest konkurrensutsatta staden i Sverige? Det är inte helt enkelt. Varje tjänst som läggs ut på den öppna marknaden kommer att ge hundra - kanske tusentals - ansökningar. Att sålla sig igenom alla dessa tar tid och det finns alltid en risk i att man väljer bort fel personer. Vi skulle, baserat på detta, säga att en tydlig kravspecifikation vid en chefsrekrytering i Stockholm ger ett bättre utgångsläge och bättre möjligheter för företaget att hitta rätt.

Ta hjälp av ett rekryteringsföretag för att skapa en kravspecifikation

En tydlig kravspecifikation begränsar urvalet av sökande och underlättar en rekryteringsprocess. Det handlar emellertid om en delikat balansgång också. För tydlig kravspecifikation kan göra att tjänsten enbart söks av några få personer. Vi ska strax titta närmare på hur en kravspecifikation kan se ut i samband med rekrytering av chefer i Stockholm - men innan dess så ska vi också peka på vikten av professionell hjälp.

Få företag har idag tiden, kraften eller kunskapen för att kunna hantera rekrytering av chefer. Som vi sa innan - en felrekrytering är kostsam och därför så tjänar man ofta på att ta professionell hjälp i form av en extern partner. Ett rekryteringsföretag har de kunskaper som krävs för att hitta rätt person och för att hitta de kandidater som motsvarar de krav man har som företag.

Viktigt är emellertid att man har en partner med vana av chefsrekrytering. Vanlig rekrytering till, så att säga, golvet kan ske på det vanliga sättet då det inte är lika känsligt som vid fallet att hitta en ny chef.

Hur går då en sådan process till? Först och främst så handlar det om att skapa den kravspecifikation vi nämnde. Kort sagt: vad söker ni hos kandidaterna, vilka krav på utbildning och erfarenhet har ni och ska det finnas andra saker som bör finnas? Det är det avgörande steget. Baserat på detta kan sedan rekryteringsföretaget gå vidare med sitt arbete och sätta igång med jakten på er nya chef på riktigt.

Så kan en kravspecifikation se ut

Om vi ser till hur en kravspecifikation normalt utformas så kan man dela in den i tre områden:

  • Grundkrav: Vad ska en person ha i bagaget för att kunna få tjänsten hos er? Utbildning, erfarenhet, specifika kunskaper och kompetenser - vilka ska finnas? Den här punkten ska finnas för att, så att säga, sålla agnarna från vetet.
  • Extra meriter. Den här punkten kan vara bra att ha för att exempelvis välja mellan två slutkandidater. Det handlar om erfarenheter och utbildningar som kanske inte per se är nödvändiga för rollen ni ska tillsätta - men som definitivt kan vara plus i kanten.
  • Önskvärda kunskaper. En punkt som även den kan fungera som en slags utslagsfråga i samband med rekrytering. Den roll som ska tillsättas kräver kanske någon mindre kompetens som ni kan lära ut på plats - men om en sökande redan har den erfarenheten och kunskapen så är det definitivt en fördel. Det kan handla om något dataprogram som ni använder er internt exempelvis.

Det handlar om en balansgång i att ställa krav - men heller inte för många sådana. Genom att sätta upp en kravspecifikation så kan man höja ribban, men den behöver inte läggas på någon höjd för världsrekord.

En tydlig sak som skiljer mellan en rekrytering i egen regi och en som sker på ett professionellt sätt är att den senare ofta är mer kompetensbaserad. Företag som sköter sin egen rekrytering väljer i en större omfattning chefer med magkänslan som underlag. Det är sällan en god idé.

Personlighet är viktig, men det är viktigare med kunskap, kompetens och potential för framtiden. Ni vill hitta en chef som driver företaget framåt och som kommer att stanna länge. Vill man ha en polare att spela golf eller dricka en öl med så finns det andra vägar att välja.

19 Jun 2020

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.