Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Varför bör jag anlita en redovisningsbyrå?

Att inte anlita redovisningshjälp är ett misstag som många entreprenörer gör. Många företag har gått omkull då ägaren förlitat sig på att redovisningen skulle skötas av en praktikant.

Eller för att man har låtit en familjemedlem agera revisor inom företaget. Faktum är att de flesta företagare som inte äger en redovisningsbyrå själva, underskattar vikten av att börja åtminstone bokföra rätt. Man tror att bokföring kan skötas lekande lätt, dock blir det ganska snabbt komplicerat allt eftersom företaget växer. Speciellt om man ska redovisa löner för sin första anställda. Att göra rätt avstämningar utifrån skattesynpunkt kräver mycket kunskap inom området för redovisning. Det är särskild viktigt att du får en bra redovisningsrådgivare om du ska starta eller nyligen har startat ett bolag. Du kommer att spara på att undvika dyra misstag.

Fokusera på din kärnverksamhet

Ibland vill man kontrollera precis allt som företagare, men man bör istället fokusera på det man brinner för. Ju mer företaget expanderar desto mindre tid får du över för att sköta räkenskaperna. Det är viktigt att du köper in bara de tjänsterna du behöver för närvarande. Behoven förändras allt eftersom företaget växer. Många gör misstaget att anställa en administratör som ska lära sig att sköta bokföring och ta över mer och mer arbete från redovisningskonsulten för att spara pengar. Det leder ofta till att man fastnar i administrationsrutiner och hantering av räkenskaperna som inte passar längre när företaget växer. Då är det bättre att växa med en redovisningsbyrå som har en bred kompetens, där olika rådgivare som är experter på olika ekonomiområden träder in för att utveckla bokförings- och redovisningsrutinerna. Det är bara en del av bolagsekonomin. Det krävs goda kunskaper för att göra avstämningar, löner, momsrapportering och månadsbokslut.

Ta in en redovisningsbyrå för en bra bokslutsplanering

Du kan spara pengar i det långa loppet och frigöra en del oanvända resurser genom att låta en kunnig revisor hålla koll på företagets räkenskaper. Du kan alltid ha en administratör som gör en hel del av bokslutet, men det är sällan administratören kan alla delar av bokslut och deklaration. Särskild vid årsredovisning måste du anlita en redovisningsbyrå så att revision och bolagsdeklaration blir gjorda utan anmärkningar från Skatteverket.

Sist men inte minst, glöm inte att anlita auktoriserade revisorer, speciellt om du har ett aktiebolag. Deras professionella kunskaper har oftast genomgått en strängare kontroll och de är medlemmar i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). Kolla alltid upp referenser och rekommendationer konsulten fått på Linkedin. Vi tipsar att läsa mer på denna hemsida: https://www.redovisningsbyrågöteborg.nu

17 May 2020

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.