Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Utrustning som man behöver till konferensen

När man ska ha den viktiga konferenser och bjuder in gäster, gästtalare och ska ha en stor publik är det vissa saker som är viktiga att ordna och se till att de finns under konferensens gång. Förutom de basala behoven som var folk kan bo, äta eller samtala med varandra, finns det några viktiga saker att ordna när det gäller det praktiska och som gör konferensen till en smidig händelse. Många konfernslokaler eller hotell ser till att nödvändig utrustning finns på plats och brukar ha en IT-nisse som ser till att utrustningen fungerar som den ska. Skulle man inte ha någon sådan att tillgå, utan ordnar allt själv, listar vi här vad som är viktigt att tänka på inför arrangemanget av en konferens.

Projektor och vit duk

De flesta talare brukar vilja visa statistik, bilder eller till och med filmer innan, under tiden eller efter att han eller hon har hållit sitt anförande. Därför brukar de ha med sig bilderna eller filmerna på någon USB-sticka eller någon digital fil. Då är det viktigt att kunna visa dem för åhörarna så att alla kan ta del av både bilderna, filerna elelr filmen med ljud. En projektor brukar vara det som gör det möjligt att visa allt detta för en bred publik.

Datorer

De flesta talare brukar vilja ha någon slags dator som de kan använda antingen till att visa bilder, filer eller filmer och som kan kopplas till projektorn. Då är det viktigt att ha en eller flera datorer tillgängliga för talarna, eller annan personal.

Talarstol

En talare brukar alltod behöva en talarstol, som stöd för sin dator eller sina papper, om han eller hon vill använda minneslappar i stället för sin dator. Oberoende hur talaren vill komma ihåg vad han eller hon ska säga, behöver talaren en talarstol som hen kan luta sig mot, lägga ifrån sig klockan på eller på annat sätt hitta stöd när hon eller han ska komma ihåg viktiga saker. Inte alla kan komma ihåg i minnet och tala fritt utan minneslappar eller sin dator.

Mickar och högtalarutrustning

För att alla ska kunna höra det som sägs, behövs mickar som fångar upp ljudet och en högtalarutrustning som förmedlar ljudet. Det är mycket viktigt, då alla i en stor sal ska kunna uppfatta det som sägs. De flesta konferenssalar kan ha ganska så dålig akustik. Det är egentligen bara i kyrkor som man kan hitta bra akustik, och de brukar sällan vara platsen för konferenser.

Har man inte tillgång till något av detta, kan man läsa mer här, om uthyrning av projekt till exempel.

30 Jul 2018

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.