Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Slutför en framgångsrik M&A-affär

Att sälja sitt företag, eller att låta det gå in i en koncern, måste få ta sin tid. När affären är slutförd ska både säljare och köpare känna sig som vinnare och tycka att de har fått en fördel.

M&A står för mergers, fusioner, och acquisitions betyder förvärv. En M&A-affär innebär att ett företag byter ägare, antingen direkt eller genom att slås samman med ett annat företag i en fusion. Det kan vara ett gediget familjeföretag med stor omsättning, men som nu tycker att det är dags att ingå i en större koncern. Ägarna säljer sina andelar till ett storbolag, som har bättre konkurrenskraft. Sådana affärer görs ofta, och små företag köps upp och ingår i stora kedjor under ett gemensamt företagsnamn.

Taktik och förhandling

Alla ska känna sig som vinnare när affären slutförs, och därför bör man ha is i magen och hålla en ivrig köpare på halster lite, så att man inte säljer för billigt. Man kanske behöver få loss pengarna, men det är inte taktiskt att erkänna det när man ska sälja. Man måste också, gärna med en extern M&A-konsult som hjälp, grundligt analysera sitt företags alla fördelar, så att man inte missar ett viktigt försäljningsargument vid förhandlingarna.

Att sälja, men vara kvar, kan ha sina risker

Ibland ser man att gamla ägare finns kvar i det nya bolaget. Det kan verka lockande, för då kan man både ha kakan kvar och äta upp den, så att säga. Man får loss ett stort kapital, men man får en välbetald anställning på samma gång, där ens kompetens uppskattas. Ibland föreslår köparen en delbetalning, så att den gamla ägaren får löpande årliga utbetalningar, baserade på företagets vinst. Räknar man med en positiv utveckling, låter detta underbart, och säljaren kan ju också dela upp skatten på flera år. Men detta kan vara en farlig fälla, när affären är klar! Säljaren är fortsatt VD och smickrad av många fagra löften, men helt plötsligt blir han på ett företagsmöte kritiserad, nerröstad, avsatt som VD och fråntagen både förmåner och befogenheter. Den nye direktören gör behövliga jätteinvesteringar, så tyvärr blir det ingen stor vinst det året… och inte nästa heller. Det finns många tuffa, duktiga företagare som gråter när de blivit utmanövrerade på ett sådant sätt. Det gäller att se om sitt hus här. Ta hjälp av en konsult i tid, är ett gott råd, så att du slutför din M&A-affär framgångsrikt.

17 Mar 2020

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.