Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Skydda inomhusmiljön med persienner

Nu under sommaren är det så viktigt att skydda inomhusmiljön med riktigt bra persienner. De är egentligen de enda solskyddsprodukter som effektivt håller den för varma solen ute. Det är ju inte bara själva ljuset, som vi behöver skyddas från, tvärtom. Själva ljuset som solen avger är livsnödvändigt och välbehövligt för alla människor, nej det är värmen som blir för mycket, för att ha en arbetsplats utan effektivt solskydd. Ljus som kommer in genom fönster är bra, men värmen gör inomhusluften svår att uthärda i 8 timmar om dagen under vardagarna och för all personal som arbetar på andra arbetsplatser som till exempel sjukhus.

Arbetsmiljöverkets bestämmelser

Har man ett kontor, eller vilken arbetsplats som helst, bör arbetsgivare följa Arbetsmiljöverkets bestämmelser som handlar om inomhusmiljön. Utomhusmiljön är lite svårare att påverka för en arbetsgivare. Arbetar personalen på ett bygge, finns det säkerhetsbestämmelser som arbetsgivare måste följa. Alltför många arbetsgivare slarvar vilket leder till alltför många skador och till och med dödsfall på grund av att de själva eller arbetsgivarna har slarvat med säkerheten. När det kommer till inomhusmiljön finns det tydliga bestämmelser som alla arbetsgivare borde följa, när det kommer till lite olika saker som kan påverka den. Här tar vi upp de viktigaste.

Arbetsplatsens utformning

Det kanske kan tyckas vara oviktigt men är inte det, att arbetsplatsen bör vara utformad så att människorna kan röra sig fritt. De ska inte behöva sitta för tätt inpå varandra. Och vad som ska göras ifall att något händer. Det måste finnas tillräckliga utgångar ifall det hände något på arbetsplatsen, vid till exempel brand.

Buller och oväsen

Det ska inte vara bullrigt. En arbetsplats ska inte vara så bullrig att personalen får hörselskador, till exempel. Det ska inte vara för nära en järnväg som stör inomhusmiljön, eller den ska inte vara för nära en bullrig fabrik, eller något annat som kan ge oväsen.

Belysning

Arbetsmiljön ska inte vara för mörk, eller för ljus så att personalen behöver anstränga sina ögon alltför mycket. Är det lite för mörkt eller för ljust en kort stund under dagen, kanske det inte är så farligt, men i längden bör belysningen vara lagom ljus och lagom mörk. Man kan behöva persienner för fönster på en arbetsplats. Läs mer här: persiennstockholm.nu.

Ventilering

Det ska finnas tillräcklig syrerik luft för att personalen på platsen ska klara av en hel arbetsdag. Som arbetsgivare kan man inte kräva att personalen ska arbeta i luft som är helt stillastående. Det finns tydliga bestämmelser för ventilering och det finns kontrollerande aktörer som kan komma ut och mäta inomhusluften och ventileringen.

31 Jul 2019

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.