Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Sätt säkerhet i första rummet

Att ha många nycklar i omlopp på företaget är inte bra. Vad händer om en nyckel försvinner? Byter man lås blir det en dryg kostnad för alla nya nycklar. Installera ett passersystem istället!

Ett företag med många anställda där alla bör ha en egen nyckel kan generera i att det är många nycklar i omlopp. En följd av mänskliga misstag gör att det försvinner nycklar lite då och då. Det kan vara borttappade nycklar eller nycklar som blivit stulna. Det innebär att man ganska ofta behöver byta ut låsen för att känna att säkerheten är på topp.

Det finns alternativ till att varje enskild anställd skall ha en eller flera egna nycklar. Ett rekommenderat alternativ är att installera ett passersystem. Då får varje anställd en tagg att identifiera sig med. Den som är ansvarig för passersystemet kan styra vilka dörrar den anställde kan öppna med sin tagg och vilka klockslag.

Personliga låstaggar är det enda som behövs

Det ökar säkerheten för företagens olika avdelningar också. Utöver det behöver man inte vara orolig att det kommer in obehöriga i lokalen. Personer som behöver tillfällig access till lokalerna kan låna en låstagg för de lokalerna som de behöver åtkomst till.

Man kan även titta på händelseloggar när personer öppnat dörrar med sin låstagg. Skulle någon tappa bort sin tagg är det lätt att spärra den i systemet. Jämfört med vanliga nycklar blir ett passersystem mer ekonomiskt. Dessutom får man en bättre överblick över de anställdas flöde mellan passager. Läs mer om passersystem på denna sida: https://www.passersystemstockholm.se/

21 Mar 2021

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.