Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Ge dina gäster bättre förutsättningar

Ett problem som många upplever då de besöker event där flertalet gäster finns är att sikten i och med detta blir begränsad. En kort person, stående längst bak i en lokal kommer – helt enkelt- inte att se lika bra som en person som står längre fram i lokalen gör. Detta kan således vara väldigt problematiskt om man exempelvis befinner sig på en intressant föreläsning och där lokalen där denna äger rum inte har de nivåskillnader som man exempelvis ser i en aula eller på en teater. En lokal där lösningen är plan och platt skapar således problem och det som man kan använda sig av i sådana lägen är att hämta ett tänk som används vid större konserter och idrottsevenemang.

För - hur ser det i dagsläget ut vid en konsert eller på en friidrottstävling där sikten är begränsad? Jo, där använder man sig av en storbildsskärm – eller flera sådana, beroende på storleken arrangemanget har – och gör det därigenom möjligt för samtliga åskådare att se vad som händer och sker. Det här en detalj som går utmärkt att applicera även vid föreläsningar, bröllop eller andra evenemang där sikten kan vara begränsad beroende på lokalens utformning och planlösning. Genom att hyra en storbildsskärm så ger man alla samma möjlighet att följa händelseförloppet.

Dessutom – det är relativt billigt att i dagsläget hyra en storbildsskärm om man inte ser till de absolut största modellerna förstås. Kostnaden kan variera mellan 5- 40.000 kronor och det är en väldigt liten kostnad i förhållande till vad man får i gengäld. En föreläsning där gästerna har betalat dyra pengar måste också ge valuta för pengarna. Som arrangör så måste man således se till att alla har en chans att se och höra vad som händer och här kan en hyrd storbildsskärm vara den bästa lösningen på problemet.

Ta betalt i andrahand

En annan detalj – även den hämtad från de större evenemangen – som man faktiskt kan använda sig av om man hyr en storbildsskärm är att ta betalt för denna. Det vill säga – ska du arrangera en föreläsning och hyr en storbildsskärm så finns det ingenting som säger att du inte kan hyra ut platsen på denna.

Här menar vi alltså att du som arrangör kontaktar olika företag som hyr reklamplats på din hyrda storbildsskärm. Det här kan således i slutändan ge mer pengar än vad man hyrt sin skärm för. Här menar vi naturligtvis inte att man ska använda sitt bröllop som en slags reklamplats för lokala företag.

Det vi menar är att om man arrangerar en föreläsning, en löpartävling eller något annat temporärt evenemang så kan man – genom en storbildsskräm – slå två flugor i en smäll. Dels så möjliggör man sikten för alla och dels så kan man också att betalt i form av sponsring från olika företag. Sponsring som också syns väldigt bra och således ligger i företagens intresse också.

Läs mer om storbildsskärmar här

3 Jul 2017

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.