Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Enkla tips som kan förbättra din presentationsteknik

Det finns ett uttryck som säger ”det är inte vad du säger som är viktigt – utan hur du säger det”. Det ligger en hel del i detta och det speglar även vikten av en bra presentationsteknik. Med presentationsteknik menas nämligen hur en presentation genomförs för att det ska nå bäst resultat. Det finns kurser att gå i denna teknik för de som vill förbättra sig grundligt och få åsikter från proffs. Ibland räcker däremot bara med några enkla tips och att testa dessa i verkligheten. 

Du är du – och det är du bäst på

Det är extremt lätt att se på duktiga talare eller föreläsare och försöka ta efter hur de lägger upp det hela. Men en stor orsak till att de lyckas så bra är att de utgår från vem de är och anpassar sin presentationsteknik utifrån det. Det kan vara helt normalt att en person som till vardags jobbar som akrobat står på händerna en del av föreläsningen. Men skulle någon annan försöka sig på det skulle det bli ett totalt misslyckande. Det gäller att se på sig själv och bygga presentationen utifrån vem man är – och absolut inte ta på sig en roll. 

Har du förberett dig? Gör det ännu mer

En punkt som återkommer i kurser, böcker och seminarier om presentationsteknik är förberedelsen. För trots att alla vet att det är extremt viktigt är det kanske den punkt man slarvar allra mest med. Är du tydlig nog med syftet? När ska du lägga in extra pauser? Vad behöver du ha med vid framförandet? Går det att visualisera eller arbeta med flera olika sinnen?

Kroppsspråket – Vad säger du egentligen?

Presentationsteknik handlar om en helhet. Inte bara vad vi säger med munnen utan även vad vi säger med kroppen. Men även vilka sinnen som vi använder och hur vi interagerar med publiken. Låt gärna någon titta på dig under ett framträdande och göra noteringar kring hur kroppsspråket används – eller inte används. Ofta är kroppsspråk något vi är helt omedvetna om. 

Att påverka och förbättra kroppsspråket behöver inte heller vara så svårt. Framförallt handlar det om förberedelse och planering. Lika viktigt som det är att lägga in betoningar och pauser så kan olika kroppsspråk noteras i manuset. 

Gå igenom all utrustning du behöver för presentationen 

Bara för att din videokanon fungerade förra veckan så är det inte säkert att den fungerar nu. Bara för att den fungerade när du åkte hemifrån finns ingen garanti att den kommer att fungera väl på plats. Kom alltid i god tid så du i lugn och ro hinner testa alla tekniska hjälpmedel. Det skapar mindre stress och du minskar risken för oväntade problem mitt under presentationen. 

2 May 2018

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.