Konferens Umeå

Tips om konferenslokaler

Den ideala platsen för en konferens

När du ska organisera en konferens spelar platsen en betydande roll. Det går att skapa en lång lista över faktorer som inte kan förbises och som är viktiga för att avgöra vilken plats som skulle vara den idealiska för företagskonferensen.

För att spara tid och energi måste man titta på sin kravlista och utgå därifrån. Platsen du väljer måste ge ett gott intryck av organisationen inför medarbetare och gäster. En hel del planering krävs för att hitta rätt. Samtidigt stöter man på olika alternativ som gör valet svårare. 

Det första man bör tänka på är placering och tillgänglighet. Restiden måste vara bra och det ska finnas parkeringsplats för alla som deltar i konferensen. 

Steg två är att titta på bekvämligheterna och andra frågor som ljud-och ljusanläggning, anteckningsblock och andra konferensfaciliteter. Mat och dryck och adekvata toaletter är också viktiga aspekter som är förknippade med lämpligheten. 

Hur stor behöver konferenslokalen vara? När du väljer plats bör företaget se till att de har gott om plats för alla gäster, och detta är verkligen en av de första sakerna man måste titta på. Om en konferenslokal har plats för upp till hundra personer och du har bjudit in 90, då vet du att det blir trångt om du vill bjuda in fler deltagare.

Ingen konferens kan heller fungera utan bra catering – en annan viktig faktor att beakta med konferensanläggningar. Din arrangör bör titta på priser för mat och förfriskningar, men också tänka på att tillgodose deltagare med särskilda kostbehov, t.ex. allergiker.

12 Nov 2013

Välkommen

Här finner du tips om vad du bör tänka på när du skall anordna en konferens, som till exempel plats och lokalens utformning.